2010.-2020.

Istaknuti objekti

 • Zgrada Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Osijek
 • Trg Slobode, Osijek
 • Poslovno trgovački centar PORTANOVA, Osijek
 • Dvije stambene građevine za program stambenog zbrinjavanja stradalnika iz domovinskog rata, Podstrana
 • Trgovački centar “Kaufland”, Zagreb
 • Odjel za biologiju i kemiju – obnova zgrade br. 3, Osijek
 • Izgradnja objekta visokogradnja na graničnom prijelazu Principovac-Sot, Principovac
 • Centar kulture u Valpovu, Valpovo
 • Izgradnja objekta visokogradnja na graničnom prijelazu Principovac- Ljuba, Principovac
 • Zgrada Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Osijek
 • Bioplinsko postrojenje, Mala Branjevina
 • Proizvodna građevina za proizvodnja farmaceutskih, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda Apipharma, Našice
 • CINESTAR OSIJEK– PTC Portanova, Osijek
 • Uređenje prodajnog centra KONIKOM – CITY CENTER one, Split
 • Rekonstrukcija dijela poslovne zgrade i postavljanje antenskih uređaja, Osijek
 • Prečistač Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi
 • Pekara Mlinar, Zagreb
 • Skladišna hala s upravom Ricardo d.o.o., Darda
 • Distributivni centar Perutnina Ptuj, Antunovac
 • Objekt ulazno-izlaznog  punkta kontejnerskog terminala Brajdica u Luci Rijeka, Rijeka
 • Poslovno-upravni objekt za proizvodnju namještaja, Darda
 • Rekonstrukcija i nadogradnja škole i izgradnja športske dvorane i osnovne škole Višnjevac, Višnjevac
 • Društveni dom, Budrovci
 • Višestambena građevina “A” u Dubrovniku, Mokošica, Dubrovnik
 • Izvođenje radova na sanaciji srednjoškolskog igrališta u Osijeku i pripadajućih objekata, Osijek
 • Veletržnica, Osijek
 • Farma Orlovnjak
 • Prodajni centar FURNIR, Osijek
 • Filter Postaja JARČEVAC, Valpovo
 • OŠ Andrija Hebrang, Slavonski Brod
 • Trgovački centar ALASTOR, Čepin
 • AUTO FITNESS, Sveta Nedelja
 • Prodajno servisni centar Škojo, Osijek
 • Volkswagen salon i servis Remix, Osijek
 • LIDL, Osijek

2000.-2010.

Istaknuti objekti

 • Trgovački centar Emezzeta, Osijek
 • Crkva Gospe od utočišta, Aljmaš
 • Komercijalno –  distributivni centar Tvornice duhana Rovinj, Osijek
 • Klinička bolnica Osijek, Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Bizovac
 • Stambeno poslovna zgrada P+3+M za stradalnike domovinskog rata blok 21, Vukovar
 • Prodajno servisni centar MERCEDES, Osijek
 • Silos za silažu zrna kukuruza na Farmi svinja, Magdalenovac
 • Izgradnja novog Volkswagen salona i servisa, Osijek
 • Izgradnja i dovršenje radova na Trafostanici 400/110 kV, Ernestinovo
 • Poljoprivredna i veterinarska škola, Osijek
 • Ugostiteljsko turistička škola – I. faza, Osijek
 • Pekarnica „KRUNA“, Osijek
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, Beli Manastir
 • Samostan Karmel Sv. Josipa, Levanjska Varoš
 • Zgrada biblioteke Evanđeoskog teološkog fakulteta – I. faza, Osijek
 • Izgradnja nove zgrade Studentskog doma, Osijek
 • Adaptacija zgrade stare kirurgije i odjela neurokirurgije KBC Osijek, Osijek

1990.-2000.

Istaknuti objekti

 • Crpna stanica “Nebo pustara”, Osijek
 • HPT TKC  Osijek I. i II. etapa, Osijek
 • Stambeno-poslovna građevina br. 28,Blok centar II, Osijek
 • “RAI-KVAZAR” poslovna hala s regalnim skladištem, Osijek
 • Trgovački centar ALASTOR, Osijek
 • AB hala MIO STANDARD, Osijek
 • Precrpna stanica, Pulin Dvor
 • Proizvodna hala pletene odjeće MAKO, Osijek

1946.-1990.

Istaknuti objekti