GRADNJA je osnovana 1946. Godine u Osijeku, simpatičnom srednjoeuropskom gradu smještenom na obali rijeke Drave. Tradicija građevinarstva različitih kultura i civilizacija ovdje se razvijala tisućljećima, a suvremeni izgled grada oblikovane sukcesivnom urbanom izgradnjom unazad tristo godina.

Ideja stvaranje nove građevinske tvrtke vođena je potrebom širenja stambenih i gospodarskih kapaciteta grada uslijed snažne industrijalizacije Hrvatske kao posljedice zamaha poslijeratnog razvoja.

Tako je stvorena GRADNJA, danas moderna građevinska tvrtka koja naslijeđenim iskustvom i tradicijom, suvremenim znanjem i tehnologijom, primjenom tradicionalnih i novih materijala, spremno odgovara svim izazovima kompleksnog modernog tržišta graditeljstva u zemlji i inozemstvu.

GRADNJA svoju stručnu suradnju razvija i s visokoobrazovnim ustanovama (građevinskim, arhitektonskim, strojarskim, elektrotehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim fakultetima), kao i sa svim vodećim specijalističkim tvrtkama, u cilju što kvalitetnije organizacije rada i realizacije projekata.

O ulaganju GRADNJE  u razvoj i tehnologije svjedoči njezina najsuvremenija građevinska oprema, strojevi, mehanizacija i vozila vrhunskih tehničkih mogućnosti. Njihova primjena u radu rezultira vrhunskom kvalitetom izgrađenih objekata, zadovoljstvom investitora i kupaca te oblikovanjem Brenda GRADNJE – kvalitete konačnog proizvoda.

U svom poslovanju i realizaciji raznovrsnih projekata, GRADNJA trajno uspješno evoluira iz prošlosti u suvremenost i svoje djelovanje usmjerava s pogledom u budućnost – u svemu nastojeći ostvariti izvrsnost, napredovanje i uspjeh.

GRADNJA upravo na temeljima vlastitih ljudskih potencijala i tehnološke opremljenosti, sukladno zahtjevima kupca nudi na tržištu sve vrste objekata od jednostavnih do složenih, kao i razne građevinske proizvode u okviru različitih segmenata građevinske djelatnosti visokogradnje i niskokogradnje.

U svom sastavu GRADNJA ima i vlastite tvornice:

•  tvornica betona

•  tvornica asfalta

•  tvornica armature

•  tvornica armiranobetonskih konstrukcija

•  tvornica armirano betonskih fasadnih panela

Uvijek fokusirani na postizanje kvalitete, posjedujemo vlastite laboratorije za kontrolu proizvodnje betona i kontrolu asfaltne mase.

Oslanjajući se na sve segmente svojih resursa GRADNJA i danas trajno usklađuje svoje tehničke i tehnološke kapacitete uspoređujući se s praksom najboljih europskih gradilišta.