GRADNJA d.o.o. Osijek
Ribarska 1, 31000 Osijek

Tel.: 031 359 652

Fax: 031 358 051 

gradnja@gradnja.hr

www.gradnja.hr
MB 5028469 OIB: 80617411375

OTP banka d.d. IBAN: HR7324070001100057212

 Trgovački sud u Osijeku MBS 03213284

Temeljni kapital: 46.105.500,00 uplaćen  u cijelosti

Predsjednik Uprave: mr.sc. Zorislav Šmit