Armiračnica

Visoko automatizirana Tvornica armature s tehnološkim linijama za obradu armature kapaciteta 3.000 kg/h, opremljena je najsuvremenijim strojevima za sječenje i savijanje armature SCHNELL. Utovar i istovar neobrađenog betonskog čelika te oprema oblikovane armature obavlja se dvijema mosnim dizalicama nosivosti 8 t. U sklopu tvornice armature je i skladište betonskog željeza kapaciteta 600 t šipki i 200 t kolutova.