Gradimo i spajamo gradove
od 1946.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
previous arrow
next arrow

Usluge

Gradnja nudi usluge izvođenja visokogradnje, niskogradnje te usluge prodaje betona, asfalta, AB montažnih elemenata. Također posjeduje najveću armiračnicu u regiji.

Aktualni Objekti

Energetska Obnova Saponia d.d.
  • 2022
  • EU fondovi
Valpovački poduzetnički centar
  • 2022
Rekonstrukcija Ceste sotin – opatovac
  • 2022
Poslovni objekt VGI darda

Površina čestice 2855 m2

Tlocrtna površina građevine 508 m2

Bruto površina 902,61 m2

Poslovni objekt VGI donji Miholjac

Površina čestice 2781 m2

Tlocrtna površina građevine 521 m2

Bruto površina 875 m2

Gradska tržnica Donji Miholjac

Površina zahvata s rekonstrukcijom i dogradnjom 1380 m2

Vrijednost radova preko 1,8 milijuna eura

Iz medija

Reference